Az Európai Bizottság 2016. május 25-én a Digitális Egységes Piaci Stratégia, illetve az Egységes Piaci Stratégia megvalósítása keretében – egyéb intézkedések mellett – közzétette a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről szóló rendelettervezetet.

A rendelettervezet célja, hogy a határon átnyúló online kereskedelmet előmozdítsa a belső piacon és mind a fogyasztók, mind a vállalkozások részére jogbiztonságot teremtsen az egységes jogalkalmazás révén.

A Bizottság most közzétett rendelettervezete öt olyan, a határon átnyúló online kereskedelmet érintő esetkört nevesít, amelyek tekintetében a vevők/szolgáltatás igénybevevői állampolgársága vagy lakhelye/székhelye szerinti megkülönbözetés tilos, vagyis ezekben az esetekben a rendelettervezet értelmében mindenképpen biztosítani szükséges azt, hogy állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye okán ne lehessen megkülönböztetni a vevőket az online kereskedelem során. Ezen esetkörök az alábbiak:

  1. az online interfészekhez való hozzáférés biztosításának kötelezettsége, illetve más online interfészekhez való átirányítás tilalma a vevő beleegyezése nélkül (3. cikk);
  2. áruk online értékesítésének kötelezettsége azzal, hogy határon átnyúló kiszállításra nem kerül sor (vagyis „shop like a local” elvének biztosítása) (4. cikk (1) bekezdés a) pont);
  3. elektronikus úton nyújtott szolgáltatás biztosítása (a szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása, illetve ezek használata kivételével) (4. cikk (1) bekezdés b) pont);
  4. a szolgáltatás igénybevételére a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kerül sor (4. cikk (1) bekezdés c) pont);
  5. fizetéshez kapcsolódó megkülönböztetés tilalma (5. cikk).


Amennyiben ki szeretné fejteni álláspontját a tervezettel kapcsolatban, írjon a xtUj2lJdGl0a2Fyc2FnLmV1bWZAaW0uZ292Lmh1 email címre. Annak érdekében, hogy véleményére a legmesszemenőkig figyelemmel lehessünk, azt legkésőbb 2016. június 30-áig várjuk.

(Egységes Piaci Központ)