A Tanács a Digitális Egységes Piaci Stratégia keretében 2018. február 27-én elfogadta a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő egyéb megkülönböztetéssel szembeni fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

A szabályozás alapjául a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke szolgált, amely bizonyos kivételek mellett tiltja az indokolatlan megkülönböztetést egyrészt a szolgáltatás igénybevevői tekintetében azok állampolgársága vagy lakóhelye alapján, másrészt tiltja, hogy az általános szerződési feltételek tartalmazzanak az igénybevevők tekintetében állampolgárságon vagy lakóhelyen alapuló megkülönböztetést.
 
A most elfogadott rendelet meghatározza azon esetköröket, amelyekben a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő megkülönböztetés külön vizsgálat nélkül is tilos. Így a kereskedők nem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést az általános szerződési feltételek – ideértve az árazást is – kialakítása során az alábbi esetekben:

  • áruvásárlás esetén, ha a kereskedő a vevő tartózkodási helye, letelepedési helye szerinti tagállamba egyébként is szállít árut vagy ha nem szállít, a szállításról, az áru átvételének helyéről megállapodik a vevővel,
  • meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevétele esetén, pl. felhőszolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, tűzfal ill. weboldal szolgáltatás,
  • olyan szolgáltatás igénybevétele esetén, amit a kereskedő egyébként nyújt az igénybevétel helye szerinti tagállamában (pl. szállodai, szabadidős, autókölcsönzési, jegyértékesítési, koncertszervezési szolgáltatást).

 
A rendelet értelmében továbbá beleegyezése nélkül nem lehet a vevőt átirányítani a kereskedő egy másik weboldalára, illetve nem lehet a weboldalhoz való hozzáférését megtiltani.

A rendelet tiltja továbbá az indokolatlan megkülönböztetést az elérhető fizetési mód kiválasztásának meghatározása tekintetében is.
 
Fontos megjegyezni, hogy a szerzői jogi tartalmú elektronikus szolgáltatások egyelőre nem tartoznak a rendelet hatálya alá, így az interneten elérhető zene-folyam szolgáltatások (music streaming services), e-könyvek, online megvehető játékok, szoftverek sem. Szintén nem tartoznak a rendelet hatálya alá az audiovizuális, közlekedési, egészségügyi és szociális szolgáltatások.
 
A rendelet a kikérdetését követő kilencedik hónaptól alkalmazandó. A kihirdetés 2018. márciusában várható.
 
A rendelet angol nyelvű szövege valamint, a rendeletet ismertető rövid video is megtalálható a Tanács honlapján:
 
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/02/27/geo-blocking-council-adopts-regulation-to-remove-barriers-to-e-commerce/