A Bizottság az Egységes Piaci Stratégia keretében 2017. május 2-án közzétette az Egységes Piaci Végrehajtási Csomagot (Compliance Package). A csomag két jogalkotási kezdeményezésből (rendelet) és egy közleményből áll.

Az Egységes Digitális Ügyfélkapuról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat célja a már elérhető belső piaci elektronikus rendszerek egyablakos kialakításának megvalósítása megkönnyítve ezzel a határon átnyúló vállalkozásindítást és a személyek szabad mozgását. A tervezet értelmében a tagállamok nem kérhetik az egyes eljárásokban benyújtott dokumentumok ismételt bemutatását, csökkentve ezzel vállalkozók és az állampolgárok adminisztratív terheit. Megkönnyítené a határon átnyúló munkavállalással, a szociális ellátásokkal, a költözéssel és a vállalkozással kapcsolatos elektronikus ügyintézést.

Az Egységes Piaci Információs Eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelt a Bizottság számára adna információgyűjtési lehetőséget közvetlenül a piaci szereplőktől. Az adatgyűjtés a teljes belső piaci szabályozást lefedné, kiterjedne az egységes belső piacra (az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlására), a mezőgazdasági és a halászat termékek piacára, a közlekedésre, a környezetvédelemre és energia-ágazatra. A Bizottság határozatban tájékoztatja a tagállamot, hogy a területén honos vállalkozástól, hogy információt gyűjt. Az adatgyűjtés célzott, csak a várhatóan releváns információval bíró gazdasági szereplőket érinti. A gazdasági szereplőt válaszadási kötelezettség terheli. Ha a kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget (pl. nem valós adatokat szolgáltat) a Bizottság szankciókkal is élhet.

A csomag harmadik eleme a SOLVIT Akcióterv. A SOLVIT azoknak a polgároknak és vállalkozásoknak nyújt segítséget jogaik érvényesítésében, akik egy másik tagállamban telepedtek le. Az Akciótervben előirányzott rendszerfejlesztés a tagállami hatóságok hibás gyakorlatának jobb bizottsági nyomonkövetésével lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb bizottsági beavatkozást.

A javaslatok az alábbi linkeken angol nyelven érhetők el:
Az Egységes Digitális Ügyfélkapuról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat
Az Egységes Piaci Információs Eszközről szóló rendelt javaslat
A SOLVIT Akcióterv