Az Európai Bizottság 2017. július 6-án tette közzé a legfrissebb belső piaci eredménytábláját.

Az eredménytábla az irányelvek átültetésében 2016 decemberében tapasztalható hiányok és a kötelezettségszegési eljárások tendenciáinak számbavétele mellett az EU Pilot eljárások, illetve valamennyi belső piaci eszköz, így a belső piaci információs rendszer (IMI), a Solvit, az EURES alkalmazásának az eredményeiről, a műszaki notifikációs központ működéséről és az Európa Önökért portál szerkesztésében tanúsított közreműködésről is áttekintést nyújt, emellett értékeli a közbeszerzés és a postai szolgáltatások terén folytatott tagállami gyakorlatot, illetve tájékoztat az áru- és szolgáltatáskereskedelem főbb mutatóinak és a közvetlen tőkebefektetéseknek az alakulásáról is.

Az irányelvek átültetésének magyarországi hiánya 0,8%-ra emelkedett, a 2015. évi 0,4 %-hoz képest, de továbbra is alatta marad a 1,5 %-os uniós átlagnak, és ezzel a 4. helyen végzett a tagállamok sorában. Ez azt jelenti, hogy az 1019 belső piaci irányelvből 8 irányelv átültetése késett, átlagosan 3,5 hónapot, amely rövidebb, mint az uniós átlag (6,7 hónap).
Magyarország a 0,7%-os átlagos uniós hiánycélnál alacsonyabb, 0,6%-os eredménnyel zárta a 2016-os évet a nem megfelelően átültetett irányelvek vonatkozásában, amellyel a tagállamok között a 7. helyen áll.

A belső piaci tárgyú irányelvek átültetése, vagy annak hiánya miatti kötelezettségszegési eljárások száma Magyarország esetében 23-ról 22-re csökkent, amivel továbbra is az uniós átlag alatt maradunk (24 eljárás), ezzel az eredményével Magyarország a 12. helyen áll és – 3 másik országgal együtt – kifejezetten ki lett emelve a belső piaci tárgyú irányelvek miatti kötelezettségszegési eljárások számának csökkenése miatt.
Magyarországon a kötelezettségszegési eljárások lezárásához szükséges időtartam 30 hónap, ami a 36,9 hónapos uniós átlag alatt marad.
Magyarország szintén az uniós átlagnál gyorsabban felel meg az Európai Bíróság ítéleteiből fakadó kötelezettségeknek (átlagosan 14,1 hónap alatt, míg az uniós átlag 22,4 hónap).

Az Igazságügyi Minisztériumban működő magyar Solvit-központ dolgozta fel a legtöbb panaszt az összes tagállami Solvit-központ közül, összesen 547 ügyet (2015-ben ez a szám 285 volt). Külön kiemelendő, hogy a kiugróan magas ügyszám ellenére, a magyar Solvit-központ valamennyi mutatója nagyon jó, a megoldott ügyek aránya is 94%-ra emelkedett.

Összességében elmondható tehát, hogy Magyarország valamennyi mutatót tekintve továbbra is átlagos vagy átlag feletti teljesítményt mutat. Kiemelkedő a Solvit terén és a belső piaci információs rendszer (IMI) használatában, átlag alatti viszont a közbeszerzési szabályok alkalmazásában.

A Bizottság ugyanezen a napon jelentette meg az uniós jog alkalmazásáról szóló éves jelentését is.