Az internet és a digitális technológiák mindennapjaink részévé váltak és kivételes gazdasági lehetőségeket rejtenek magukban. Ugyanakkor a vállalkozások, a start-up cégek és nem utolsó sorban a fogyasztók online vásárlás, tartalom-felhasználás esetében indokolatlan korlátokba ütköznek. Emellett biztosítani kell az adatok tárolásával kapcsolatos technikai lehetőségek jobb kihasználását (pl. felhő alapú számítástechnika) úgy, hogy az európai adatvédelmi szabályok is érvényesüljenek.

A digitális piac új gazdasági formák kialakulását teszi lehetővé, mint a megosztáson alapuló gazdaság, mely azonban fogyasztóvédelmi, biztonsági és piacfelügyeleti kérdéseket vet fel. 

Mindezen jelenségekre az Európai Bizottság a 2015 májusában elfogadott Digitális Egységes Piaci Stratégiában, valamint a hamaroson megjelenő Áruk és Szolgáltatások Egységes Piaci Stratégiájában fogalmaz meg intézkedési javaslatokat. A stratégiaalkotás és a konkrét jogalkotási javaslatok kidolgozása két nyilvános konzultációt kezdeményezett.

Kérjük, az alábbi kérdőívek kitöltésével járuljon hozzá, hogy az Európai Bizottság politikai és jogalkotási javaslatainak megalkotása során a magyar vállalkozások és fogyasztók véleményét is figyelembe vehesse.


1. A tagállami határokon átívelő online vásárlással és az információkhoz való hozzáférés során alkalmazott területi alapú tartalomkorlátozással és a földrajzi elhelyezkedés szerinti egyéb megkötésekkel kapcsolatos nyilvános konzultáció

2. Az online platformokkal, intermedierekkel, normál adattárolás  és felhő alapú adattárolással, valamint a megosztáson alapuló gazdasággal kapcsolatos nyilvános konzultáció

(Igazságügyi Minisztérium)