Az áruk kölcsönös elismeréséről szóló 2019/515/EK rendelet a SOLVIT által nyújtott problémamegoldó eljárást hozott létre azon gazdasági szereplők számára, akik részére közigazgatási határozattal megtiltják vagy korlátozzák termékeik piacra jutását határokon átnyúló helyzetekben.

Tájékoztató a SOLVIT problémamegoldó eljárásról a forgalmazott áruk kölcsönös elismerése kapcsán

A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/515/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. április 19-i hatállyal a SOLVIT által nyújtott problémamegoldó eljárást hozott létre azon gazdasági szereplők számára, akik részére közigazgatási határozattal megtiltják vagy korlátozzák termékeik piacra jutását határokon átnyúló helyzetekben.

A SOLVIT egy informális panaszkezelő hálózat, amely akkor tud segíteni, ha egy tagállami hatóság az eljárása során uniós jogot sért és nincsen folyamatban bírósági eljárás. A SOLVIT eljárásban mindig négy szereplő vesz részt: az ügyfél (magánszemély vagy vállalkozás), az ügyben érintett két tagállami SOLVIT központ és a hatóság, amely az állítólagos uniós jogsértést elkövette vagy ennek alapos gyanúja merült fel.

Amennyiben a tagállami hatóság megtagadja, vagy korlátozza a termékek piacra jutását és az érintett vállalkozás vélelmezi, hogy a hatóság ennek során nem tesz eleget az uniós jogszabályban lefektetett kötelezettségnek, igénybe veheti az uniós országok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia közigazgatási hatóságai által biztosított ingyenes szolgáltatást (SOLVIT), valamint a Rendelet által létrehozott problémamegoldó eljárást. Ezen eljárás az alábbi esetben áll rendelkezésre:

1) azokra az árukra vonatkozóan, amelyekre egyáltalán nem vonatkoznak harmonizált uniós jogszabályok (nem harmonizált áruk) vagy forgalmazásuk egyes részeire nem vonatkoznak harmonizált uniós jogszabályok (részben nem harmonizált áruk); és

2) a piacra belépni szándékozó gazdasági szereplő tekintetében olyan közigazgatási döntés született, amelyet a rendeltetési tagállam illetékes hatósága hozott vagy hoz meg bármely olyan termék tekintetében, amelyet egy másik tagállamban jogszerűen forgalmaznak.

A gazdasági szereplők a fentiek szerinti kölcsönös elismerési ügyeiket az alábbi módon intézhetik: benyújthatják az online panaszbeadványon keresztül, e-mailben (IVfoMbEBLdqUbk4UNNzc29sdml0QGltLmdvdi5odQ==), telefonon (+36-1-795-5890, +36-1-795-7964), személyesen, illetve más társpartnerek (Európa Önökért, Europe Direct, az Európai Bizottság panaszkezelő rendszere) által történő továbbítás útján.

A kölcsönös elismerések esetében a SOLVIT eljárás határideje 45 nap. Ezen a határidőn belül a hazai és az illetékes SOLVIT központ kapcsolatba lép az illetékes hatóságokkal és megkísérel megoldást találni a problémára, amelyről értesíti az érintett ügyfelet.

További információt a SOLVIT tevékenységéről itt érhet el.