Az egységes piaci stratégia keretében a Bizottság számos intézkedést javasolt a szolgáltatások egységes piacának fejlesztésére.

A szolgáltatási irányelv célja, hogy elősegítse, ösztönözze a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást, így tagállamok csak olyan követelményekhez köthetik a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás gyakorlását, amelyek arányosak és közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból indokoltak.

Az irányelvnek köszönhetően számos indokolatlan tagállami jogszabályi követelményt sikerült hatályon kívül helyezni. Mindezek ellenére a Bizottság úgy ítéli meg, hogy továbbra is fennmaradtak a gazdasági növekedést gátló nemzeti követelmények, amelyek különösen az üzleti és építőipari ágazatban akadályozzák a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást.
A bizottsági konzultáció nem terjed ki a munkavállalókra és a munkavállalók kiküldetésére.
Fókuszában az alábbi területek vannak:
- az üzleti szolgáltatások és azok igénybevétele az építészeti, az általános mérnöki és a könyvelői szakmákban;
- az építőipari szolgáltatások (általános kivitelezés, alvállalkozás és projektfejlesztés) és azok igénybevétele;
- a biztosítási szolgáltatások és azok igénybevétele, valamint
- az érintett hatóságok véleménye a határon átnyúló elektronikus ügyintézésről és hatóságok közötti kapcsolattartásról.

A kitöltendő kérdőív a Bizottság honlapján 2016. július 12. napjáig érhető el.