A Belső Piaci Információs Rendszer célja, hogy elősegítse a vállalkozások és a személyek szabad mozgását az Európai Unióban az által, hogy megkönnyíti a tagállami hatóságok közötti információcserét.